LPU Hymn

LPU Hymn (Awit ng Lyceum)

composed by Paulino Capitulo

arranged by Pricilla Ladicas

Lyceum ng Pilipinas,
Tanglaw ng puso’t diwa,
Pamana mo’y bubuhayin,
Ningning mo’y di magmamamaliw,

Landas ka ng karunungan,
Mithi mo’y katotohanan,
Sagisag mo’y dakila,
Lyceum na mahal,

Lyceum ng Pilipinas,
Tibay at pananalig,
Timbulan ka ng pag-asa,
Liwanag na walang maliw

Damdamin mo’y makabayan,
Pugad ka ng kagitingan,
Diwa mo’y dakila,
(Lyceum na minamahal)