Talas at Talab sa Pagpapalaya sa Haraya ni Dr. Jose P. Rizal

The Lyceum of the Philippines University is inviting you to rewatch the “Talas at Talab sa Pagpapalaya sa Haraya ni Dr. Jose P. Rizal”. Originally aired on July 10, 2021 Friday, LPU Manila Facebook Page. Ang kongkretong epekto sa pagpapaunlad ng kaisipang Rizal maging ng kanyang mga gawa ay marapat na mapatatag.


Speakers:

  • Dr. Ryan D. Biong – Head, History Department CLA, Western Mindanao State University  
    • Pagdalumat sa Kaisipang Rizal
  • Prof. Nikko Jay B. Ramos – Professor, DSSLM CAS LPU
    • Espasyo ng Kasaysayan sa mga Panulat ni Pepe