Ibáyo: Webinar Hinggil sa Engkuwentro at Karanasang Pilipino-Amerikano at Nagtutunggaling Pananaw sa Kasaysayang Pilipino

Ang “Ibáyo: Webinar Hinggil sa Engkuwentro at Karanasang Pilipino-Amerikano at Nagtutunggaling Pananaw sa Kasaysayang Pilipino” ay isa sa mga seryeng lektura ng Department of Social Sciences and Legal Management (DSSLM) ng College of Arts and Sciences (CAS) ng Lyceum of the Philippines University (LPU) Manila para sa mga buwan ng Hunyo at Hulyo.


Kasama ang National Commission for Culture and the Arts (NCCA), layunin ng “Ibáyo” na makilahok sa paggunita sa mga makasasayang pangyayari ng nasabing taon, lalo na ng ika-500 taon ng engkuwentrong Pilipino-Espanyol at ika-75 taon ng kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano.


Naunang ipinalabas sa https://www.facebook.com/LPUManila noong July 3, 2021, Sabado